Description

Ово је кључни концепт у оквиру женских студијама и феминистичке теорије, са фокусом на теме контроле над женским телима, телесних различитости и критике родне дихотомије и есенцијализма.

Additional notes and information

Дискурси о роду утичу на тела на различите начине, наиме путем информисања о изгледу или способностима девојчица и дечака, жена и мушкараца, или кроз уопштавање образаца о анатомији, физиологији и другим телесним карактеристикама пола. Због свеприсутности (нових) медијских и научно-популарних дискурса о улогама жена и мушкараца и њиховом очекиваном односу према телесности, ови дискурси имају значајну прескриптивну моћ.