Description

jēdziens, kura galvenie temati ir kontrole pār sievietes ķermeni, ķermeņu atšķirības un dzimumu dihotomijas un esenciālisma kritikas. Jēdzienu raksturo divas dimensijas: bioloģiskā (anatomiskā) un sociālā.Sieviešu ķermenis nav tikai funkcionālā anatomiskā sistēma, bet arī sociālo lomu un kultūras attiecību objekts dažādajos vēsturiskajos kontekstos un ideoloģiskajās sistēmās. Pastāv dažādas pieejas sievietes ķermeņa, sievietes anatomijas, sievietes reproduktivās funkcijas un maternitātes izpratnē.

Additional notes and information

Diskursi par dzimumu skar ķermeņus dažādos veidos, proti, ziņojot par meiteņu un zēnu, sieviešu un vīriešu izskatu un kompetencēm vai vispārinot stāstus par dzimumu anatomiju, fizioloģiju un citām ķermeņa īpašībām. Šiem diskursiem ir būtiska preskriptīva vara, pateicoties (jauniem) plašsaziņas līdzekļiem un populārzinātniskiem diskursiem par sieviešu un vīriešu lomām to pieņemtajā tiešajā saistībā ar ķermeņa īpašībām.