Description

Ово је кључни концепт у оквиру женских студија и феминистичке теорије, са фокусом на теме контроле над женским тијелима, тјелесних различитости и критике родне дихотомије и есенцијализма. Дискурси о роду утичу на тијела на различите начине, наиме, путем информисања о изгледу или способностима дјевојчица и дјечака, жена и мушкараца, или кроз уопштавање образаца о анатомији, физиологији и другим тјелесним карактеристикама пола. Због свеприсутности (нових) медијских и научнопопуларних дискурса о улогама жена и мушкараца и њиховом очекиваном односу према тјелесности, ови дискурси имају значајну прескриптивну моћ.