Description

Ovo je ključni koncept u okviru ženskih studija i feminističke teorije, sa fokusom na teme kontrole nad ženskim tijelima, tjelesnih različitosti i kritike rodne dihotomije i esencijalizma.

Additional notes and information

Diskursi o rodu utječu na tijela na različite načine, naime, putem informisanja o izgledu ili sposobnostima djevojčica i dječaka, žena i muškaraca, ili kroz uopćavanje obrazaca o anatomiji, fiziologiji i drugim tjelesnim karakteristikama spola. Zbog sveprisutnosti (novih) medijskih i naučnopopularnih diskursa o ulogama žena i muškaraca i njihovom očekivanom odnosu prema tjelesnosti, ovi diskursi imaju značajnu preskriptivnu moć.