Description

cilësi apo karakteristikë e të qenit i/e tërhequr emocionalisht dhe seksualisht ndaj të dy sekseve, femër ose mashkull