Description

seksuālās orientācijas veids, kuru raksturo vienāda interese pret abu dzimumu pārstāvjiem.