Description

iracionálny strach a averzia voči bisexualite alebo bisexuálnym osobám