Description

Irratsionaalne hirm ja vastumeelsus biseksuaalsuse või biseksuaalsete inimeste suhtes