Description

Бифобија је ирационалан страх или аверзија према бисексуалности или бисексуалним особама.