Description

Бифобија је ирационални страх или аверзија према бисексуалности или бисексуалним особама. Видети такође: бисексуално, хетеросексизам