Description

Претпоставка да би свака особа требало да буде хетеросексуална, маргинализујући тако оне који се тако не идентификују. Такође имплицира да је хетеросексуалност супериорнија од хомосексуалности и других сексуалних идентитета и оријентација. Дакле, хетеросексизам се више односи на моћ, а не на сексуалну оријентацију.