Description

założenie, że każda osoba powinna być heteroseksualna, a tym samym marginalizacja jednostek, które nie utożsamiają się jako heteroseksualne

Additional notes and information

Sugeruje to ponadto, że heteroseksualizm jest lepszy niż homoseksualizm czy inne tożsamości i orientacje seksualne. Heteroseksizm wiąże się zatem z władzą, a nie orientacją seksualną.