Description

antagandet att alla människor bör vara heterosexuella varvid de som inte identifierar sig som heterosexuella marginaliseras

Additional notes and information

Det antyder även att heterosexualitet är överordnat homosexualitet och andra sexuella identiteter och läggningar. Heterosexism handlar därför om makt snarare än sexuell läggning.