Description

Претпоставка да би свака особа требало да буде хетеросексуална, маргинализујући тако оне који се не идентификују као хетеросексуални. Такође, имплицира да је хетеросексуалност супериорнија од хомосексуалности и других сексуалних идентитета и оријентација.

Additional notes and information

Дакле, хетеросексизам се више односи на моћ, а не на сексуалну оријентацију