Description

předpoklad, že každý člověk by měl být heterosexuál, a tedy marginalizace těch, kteří se za heterosexuály nepovažují

Additional notes and information

Heterosexismus vede také k předpokladu, že heterosexualita je nadřazena homosexualitě a dalším sexuálním identitám a orientacím. Heterosexismus je tak spíše záležitostí moci, než otázkou sexuální orientace.