Description

predpoklad, že každá osoba by mala byť heterosexuálna, čím sa marginalizujú tí, ktorí sa neidentifikujú ako heterosexuálne osoby

Additional notes and information

Z toho takisto vyplýva, že heterosexualita je nadradená homosexualite a iným sexuálnym identitám a orientáciám. Heterosexizmus je teda skôr o moci než o sexuálnej orientácii.