Description

Rīcības vai attieksmes, kuras deskriminē cilvēkus pamatojoties uz viņu heteronormatīviem pieņēmumiem attiecībā pret seksualitāti. nozīmē ticēt, ka seksuālas dabas un emocionāla tieksme pret pretējo dzimumu ir labāka vai vēlamāka par jebkuru citu seksuālitātes formu.

Additional notes and information

Tas arī pauž uzskatu, ka heteroseksualitāte ir pārāka par homoseksualitāti un citām seksuālajām identitātēm un dzimumorientācijām. Tādējādi heteroseksisms ir drīzāk varas izpausme, nevis seksuāla orientācija.