Description

kvinnor eller män som är attraherade av båda könen, kvinna eller man