Description

Irratsionaalne, eelarvamustel põhinev hirm ja vastumeelsus homoseksuaalsuse ning lesbide, geide ja biseksuaalsete inimeste suhtes