Description

nieracjonalny strach oraz awersja do homoseksualizmu, lesbijek, gejów i osób biseksualnych oparta na uprzedzeniach

Additional notes and information

Obecnie toczy się debata na temat używania tego terminu, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy uważają słowo „fobia" za niewłaściwe w kontekstach społecznym i politycznym i preferują inne terminy, takie jak „antygejowski". Inni sprzeciwiają się całkowitemu odrzuceniu tego terminu, szczególnie ze względu na rolę, jaką odegrał on w ruchach na rzecz praw osób homoseksualnych. Jak dotąd nie wypracowano konsensusu w sprawie używania/odrzucenia terminu.