Description

irrationele angst voor en afkeer van homoseksualiteit en lesbiennes, homoseksuele mannen en biseksuelen, te wijten aan vooroordelen

Additional notes and information

Er is, met name in de VS, een debat gaande over het gebruik van deze term. Sommigen beschouwen het gebruik van de term 'fobie' als ongeschikt in maatschappelijke en politieke contexten, en geven de voorkeur aan alternatieve termen, zoals 'antihomoseksueel'. Anderen verzetten zich tegen een algehele verwerping van de term, deels vanwege de belangrijke rol die deze heeft gespeeld in homobewegingen. Er is nog geen overeenstemming over het gebruik/de verwerping van de term.