Description

iracionální strach z homosexuality a leseb, gayů a bisexuálů a odpor vůči uvedenému, a to na základě předsudků

Additional notes and information

O použití tohoto termínu se diskutuje, zejména v USA. Někteří považují používání termínu „fobie“ v sociálním a kulturním kontextu za nevhodné a dávají přednost alternativním termínům jako je "anti-gay". Jiní protestují proti paušálnímu odmítnutí tohoto termínu, částečně proto, že v hnutí za práva gayů sehrál důležitou úlohu. O používání či zamítnutí tohoto termínu nebylo dosud dosaženo shody.