Description

нерационален страв од хомосексуалноста и лезбејките, геј мажите и бисексуалните лица, и аверзија кон нив, засновани на предрасуди.

Additional notes and information

За употребата на овој термин се води дебата, особено во САД,. Некои лица сметат дека терминот „фобија“ не е соодветен во социјален и политички контекст, и претпочитаат да се користат други термини, како „анти геј“. Други пак ја искажуваат својата спротивставеност во однос на отфрлањето на терминот, особено поради важната улога што ја има одиграно во движењата за правата на геј лицата. Сепак, сè уште не постои консензус околу употребата/отфрлањето на терминот.