Description

iracionalan strah od homoseksualaca ili averzija prema homoseksualnosti te prema lezbijkama, gejevima i biseksualnim osobama koji se temelji na predrasudama

Additional notes and information

O upotrebi ovog izraza vode se rasprave, osobito u SAD-u. Neki smatraju da je izraz "fobija" neprimjeren u društvenom i političkom kontekstu te daju prednost drugim izrazima kao što je "antigej". Drugi se protive potpunom odbacivanju pojma, djelomično zbog važne uloge koju je odigrao u pokretima za prava homoseksualaca, a konsenzus oko rješenja još uvijek nije postignut.