Description

Фраза “најбоље праксе” се односи на прикупљање и примену знања о томе шта ради и шта не ради у контексту промоције родне равноправности и недискриминације жена у различитим ситуацијама и контекстима.

Additional notes and information

То су и научене лекције, али и процеси учења, повратне информације, осврти и анализе.