Description

pridobivanje in uporaba znanja o tem, kaj deluje in kaj ne deluje, kar zadeva spodbujanje enakosti spolov in nediskriminacije žensk v različnih okoliščinah in kontekstih

Additional notes and information

Gre tako za pridobljene izkušnje kot za nadaljnji proces učenja, povratnih informacij, refleksij in analiz.