Description

zhromažďovanie a uplatňovanie poznatkov o tom, čo z hľadiska podpory rodovej rovnosti a nediskriminácie žien v rôznych situáciách a kontextoch funguje alebo nefunguje

Additional notes and information

Sú to tak získané poučenia, ako aj samotný proces učenia, vytvárania spätnej väzby, reflexie a analýzy.