Description

Tiedon kerääminen siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi sukupuolten tasa-arvon ja naisten syrjimättömyyden edistämisessä eri tilanteissa ja konteksteissa ja tämän tietämyksen soveltaminen

Additional notes and information

Kyse on sekä saatujen kokemusten hyödyntämisestä että jatkuvasta oppimisen, palautteen, asioiden käsittelyn ja analyysin prosessista.