Description

każde doświadczenie lub inicjatywa wykazujące techniki, metody lub podejścia, które funkcjonują w sposób przynoszący efekty i skutki spójne z definicją uwzględniania aspektu płci, które uważane są za skuteczne w praktyce uwzględniania aspektu płci jako strategii transformacyjnej i które w konsekwencji zasługują na bycie rozpowszechnianymi i proponowanymi w innych kontekstach organizacyjnych