Description

Добра пракса у контексту родног укључивања је свако искуство или иницијатива која приказује технике, методе или приступе који функционишу на начин који даје резултате који су у складу са дефиницијом родног укључивања, а који се сматрају ефикасним у пружању родног укључивања као трансформативне стратегије, и које, према томе, заслужују да се шире и предлажу другим организационим контекстима. Видети такође: најбоље (добре) праксе у области родне равноправности