Description

ieder initiatief dat technieken, methoden of benaderingen laat zien dat effecten en resultaten produceert die consistent zijn met de definitie van integratie van de genderdimensie, die effectief worden geacht in het integreren van de genderdimensie als een transformatieve strategie, en die het, om die reden, verdienen om te worden verspreid in en voorgesteld aan andere organisatorische verbanden