Description

inrättande av ett kriterium, en standard eller en referenspunkt enligt vilket/vilken man kan sätta upp mål och mäta framsteg