Description

Kriteeriumi, standardi või võrdluspunkti määramine, mille alusel püstitatakse eesmärke ja mõõdetakse edusamme