Description

Benčmarking je utvrđen kao kriterij, standard ili referentna tačka u odnosu na koju se postavljaju ciljevi i može se mjeriti napredak.