Description

Određivаnje minimаlnih stаndаrdа, kriterijumа i referentnih tаčаkа u odnosu nа koje se postаvljаju ciljevi i može se meriti nаpredаk.