Description

stanovenie kritéria, normy alebo referenčného bodu, na základe ktorého sa môžu stanoviť ciele a merať pokrok