Description

U doslovnom smislu, rodno uravnoteženo učešće podrazumijeva jednaku zastupljenost, koja se često naziva jednakošću učešća žena i muškaraca, kao što preporučuje Evropski parlament.

Additional notes and information

Međutim, postoje različite definicije. Vijeće Evrope smatra da uravnoteženo učešće znači da zastupljenost žena ili muškaraca u bilo kojem tijelu koje donosi odluke u javnom i političkom životu ne bi trebalo da padne ispod 40%. Ovdje se 40% smatra paritetnim pragom.