Description

stav, kdy zastoupení žen či mužů v rozhodovacím orgánu veřejného či politického života neklesne pod 40 %, tj. pod práh parity

Additional notes and information

Termín genderově vyvážená účast má více definic. Přísně vzato se jedná o rovné zastoupení, často podle doporučení Evropského parlamentu označované jako rovná či paritní účast.