Description

procentvis repræsentation af kvinder eller mænd i ethvert beslutningsorgan i det offentlige og politiske liv, der ikke falder under 40 % som tærskelværdi for paritet

Additional notes and information

Der findes forskellige definitioner. I snæver forstand indebærer ligelig kønsfordeling en lige repræsentation af begge køn, der ofte omtales som paritet, som anbefalet af Europa-Parlamentet.