Description

У строгом смислу, родно уравнотежено учешће подразумева једнаку заступљеност, која се често назива једнакошћу учешћа жена и мушкараца, као што препоручује Европски парламент. Видети такође: паритет, паритетна демократија

Additional notes and information

Међутим, постоје различите дефиниције. Савет Европе сматра да уравнотежено учешће значи да заступљеност жена или мушкараца у било ком телу које доноси одлуке у јавном и политичком животу не би требало да падне испод 40%. Овде се 40% сматра паритетним прагом.