Description

Naiste või meeste esindatus mistahes avalikus või poliitilises otsustuskogus, mis ei lange allapoole 40%

Additional notes and information

Leidub eri määratlusi. Rangelt võttes tähendab sooliselt tasakaalustatud osalemine võrdset esindatust, millele viidatakse sageli kui naiste ja meeste osaluse pariteedile, nagu on soovitanud Euroopa Parlament.