Description

zastúpenie žien alebo mužov v akomkoľvek rozhodovacom orgáne vo verejnom a politickom živote, ktorý nie je nižší ako 40 %, čo predstavuje prah parity

Additional notes and information

Existujú rozdielne definície. Rodovo vyrovnaná účasť znamená v užšom zmysle slova rovnaké zastúpenie, ktoré sa podľa odporúčania Európskeho parlamentu často označuje ako parita zastúpenia žien a mužov.