Description

Julkisen sektorin ja politiikan päätöksenteossa joko naisten tai miesten edustus, joka ei alita 40 prosentin yhdenvertaisuuskynnystä

Additional notes and information

Tästä on erilaisia määritelmiä. Tiukasti määriteltynä naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen tarkoittaa yhtäläistä osallistumista, kuten Euroopan parlamentti suosittelee.