Description

У дословном смислу, родно уравнотежено учешће подразумијева једнаку заступљеност, која се често назива једнакошћу учешћа жена и мушкараца, као што препоручује Европски парламент. Међутим, постоје различите дефиниције. Савјет Европе сматра да уравнотежено учешће значи да заступљеност жена или мушкараца у било којем тијелу које доноси одлуке у јавном и политичком животу не би требало да падне испод 40%. Овдје се 40% сматра паритетним прагом.