Description

ne mažesnė kaip 40 proc. moterų ar vyrų atstovavimo riba bet kurioje sprendimus viešojo ir politinio gyvenimo klausimais priimančioje įstaigoje

Additional notes and information

Taikomos skirtingos apibrėžtys. Lyties požiūriu subalansuotas dalyvavimas reiškia vienodą atstovavimą, kuris dažnai vadinamas lygiaverčiu moterų ir vyrų dalyvavimu, kaip yra rekomendavęs Europos Parlamentas.