Description

zastopanost bodisi žensk bodisi moških v katerem koli organu odločanja v javnosti in političnem življenju ne pade pod prag štirideset odstotne zastopanosti obeh spolov

Additional notes and information

Opredelitve izraza so različne. V strogem smislu uravnotežena udeležba spolov pomeni enako zastopanost, kar se pogosto navaja kot enakopravna zastopanost žensk in moških, kot jo priporoča Evropski parlament.