Description

reprezentacja kobiet lub mężczyzn w organach decyzyjnych w życiu publicznym lub politycznym wynosząca co najmniej 40% progu parytetu

Additional notes and information

Istnieją rozbieżne definicje. W ścisłym znaczeniu udział implikuje równą reprezentację, często określaną jako równość w udziale kobiet i mężczyzn, zalecaną przez Parlament Europejski.