Description

vertegenwoordiging van vrouwen of mannen in een besluitvormingsorgaan in het publieke en politieke leven met een pariteitsdrempel van 40% of hoger

Additional notes and information

Er bestaan uiteenlopende definities. Strikt genomen houdt evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen gelijke vertegenwoordiging in, waarnaar vaak wordt verwezen als de gelijke deelname van vrouwen en mannen, zoals aanbevolen door het Europees Parlement.