Description

olika former av atypisk, alternativ anställning

Additional notes and information

Oregelbundet och/eller otryggt arbete är ofta förknippat med deltidsanställning, säsongsarbete och tillfälligt arbete, egenföretagande, visstidsarbete, tillfällig anställning, beredskapsarbete, arbete hemifrån och bemanningsanställning.
Dimensioner av sådant arbete kan inbegripa bland annat osäkerhet när det gäller fortsatt arbete, brist på kontroll över arbetsprocessen, låg inkomst och begränsat socialt och rättsligt skydd. När standardmässiga anställningsförhållanden luckras upp kan kvinnors sysselsättning blir otryggare.