Description

cineálacha éagsúla fostaíochta atá neamhchaighdeánach, neamhthipiciúil, malartach

Additional notes and information

Is minic a bhaineann obair neamhrialta agus/nó fhorbhásach le fostaíocht pháirtaimseartha, obair shéasúrach agus ócáideach, féinfhostaíocht, obair théarma seasta, obair shealadach, obair ar ghlaoch, oibrithe sa bhaile agus obair gníomhaireachta. D'fhéadfadh na gnéithe seo a leanas a bheith san áireamh leis an obair, inter alia, neamhchinnteacht maidir le hobair leanúnach, easpa smachta ar an bpróiseas saothair, ioncam íseal agus cosaint shóisialta agus rialála theoranta. D'fhéadfadh fostaíocht na mban a bheith níos forbhásaí de thoradh ar chreimeadh an ghnáthchaidrimh fostaíochta.